Diensten

Stichting ViaVia biedt publieke en private diensten aan. ViaVia doet dat actief op diverse manieren.

De mogelijke activiteiten – Kort & Bondig

 • R&D – Onderzoek en ontwikkeling van Visies, Programma’s en Projecten

 • Opstart – Organiseren en opzetten van projecten, activiteiten, PR & communicatie

 • Leren – Wederzijdse overdracht van visies, inzicht en ervaring. Vorming vooral.

 • Productie – Vervaardigen en uitgeven van educatief en kunstzinnig materiaal

 • Distributie – Verspreiden van visies, ondermeer door distributie geproduceerd materiaal

Mogelijke activiteiten uitgebreider

Hieronder is een uitgebreider overzicht gemaakt van activiteiten die mogelijk zijn binnen bij Stichting ViaVia. Basis waren brancheomschrijvingen van de Kamer van Koophandel.

Ontwikkeling en Onderzoek

 • Visies en concepten ontwikkelen
 • Maatschappij- en geesteswetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk
 • Bijzondere levensbeschouwelijke en ideële organisatie
 • Ontwikkelen van programma’s en projecten
 • Ondersteunen van PaMusea. Dat zijn musea in de oorspronkelijke Griekse betekenis: een plek waar men ervaringen deelde, leerde, at en sliep

Organiseren

 • Organiseren van programma’s en projecten
 • Organiseren van het verzamelen en nieuw ontwikkelen van visies
 • Organiseren van kunstzinnige en educatieve activiteiten en evenementen
 • Organiseren van andere bijzondere gebeurtenissen
 • Overige diensten rond organisatie en evenementen
 • Organiseren van Public-Relations en communicatie
 • Overige diensten rond reclame en publiciteit
Workgroup_on_Grass_wasIMG_1060

Educatie

Overdracht

 • Overdracht van ontwikkelde visies en projecten
 • Overdracht van kennis en ervaring
 • Vorming, educatie en onderwijs
 • Colleges, lezingen, causerieën
 • Mentorschap, workshops en ander vormingswerk
 • Beoefening van educatieve podiumkunst
 • Beoefening van educatieve scheppende kunst
 • Besloten sociale club (sociëteit) als netwerk van ViaVia deelnemers

Uitgeven

 • Uitgeven van kunstzinnige en educatieve boeken, tijdschriften, gidsen, atlassen, kalenders, agenda’s, geluidsdragers en videodragers

Vervaardigen

 • Vervaardigen van kunstvoorwerpen en educatieve voorwerpen, zoals leermateriaal, geschenkartikelen en speelgoed van hout, papier, karton of glas
 • Vervaardigen van kunstzinnige en educatieve boeken, posters, prenten en prentbriefkaarten
 • Productie van kunstzinnige en educatieve foto’s, geluidsdragers en dvd’s / video’s
 • Drukken van bijzondere boeken, tijdschriften, verpakkingen
 • Reproductie van dragers van geluid, beeld en video

Verspreiden

 • Verspreiden van ontwikkelde visies, concepten via alle denkbare media
 • Distributie van alle eerder genoemde artikelen bij evenementen, speciale gebeurtenissen of ambulant op de openbare weg
 • Inrichten van permanente of tijdelijke ruimtes en plekken voor het verspreiden van de vervaardigde kunstzinnige en/of educatieve artikelen

Geef een reactie